Regels en voorwaarden

1. Eisen aan het bureau

a. Minimaal twee consulenten in dienst.
b. Het bureau moet specialistisch zijn, gericht op één of enkele segmenten.
c. Het overwegende deel van de vacatures moet HBO of hoger zijn.

2. Huishoudelijk reglement

a. Alleen werven voor vacatures waar een opdracht voor is gegeven.
b. Alleen vacatures op de website plaatsen waar opdracht voor is.

3. Regels voor omgang met kandidaten

a. Geplaatste kandidaten niet actief benaderen voor een andere opdrachtgever.
b. Kandidaten niet laten betalen voor de dienstverlening.
c. Met kandidaten wordt altijd eerst een selectiegesprek gevoerd alvorens zij worden
bemiddeld.
d. De privacy van de kandidaat wordt te allen tijde gewaarborgd.
e. Kandidaten worden structureel op de hoogte gehouden van de procedure en hun positie
daarin.
f. Alle communicatie met de kandidaat wordt vastgelegd en bewaard in de
kandidatendatabase.
g. De kandidaat weet wanneer er een vervolggesprek of afwijzing komt.

4. Procedure en methode

a. De methode van werving en selectie is vastgelegd, controleerbaar en met een aantoonbaar
begin- en eindpunt.
b. Iedere werving- en selectieopdracht is vastgelegd met daarin de opdrachtgever, de
daadwerkelijke opdracht (functieprofiel), de geworven en geselecteerde kandidaten en de
correspondentie met opdrachtgever en kandidaten.
c. De opdracht wordt uitgevoerd aan de hand van een gedetailleerd functieprofiel.
d. De gehele werving- en selectiemethode wordt gecommuniceerd aan en geaccordeerd door de
opdrachtgever.
vastgelegde normen en eisen.
E. Bureaus hanteren de NVP sollicitatiecode.